Områdeledere Sektion II

Hermed plan for opstart af aktiviteter i PH til videre foranstaltning til respektive lokalafdelinger

Anførte plan kommer også på hjemmesiden og på Facebook.

Der vil givet opstå problemstillinger/spørgsmål.

Hvis ikke den sunde fornuft rækker, så kontakt Jan Lindgaard, Axel Ahm eller undertegnede – afhængig af spørgsmålets karakter.

Tro på det og pas på hinanden derude.

HB beslutning. 

På baggrund af regeringens skitse til fase 2 og 3 har HB besluttet, at aktiviteter i Dansk Politihundeforening igen kan starte.

Fra mandag den 18. maj er træning, kurser og andre aktiviteter – med undtagelse af konkurrencer og kåringer – igen tilladt.

Konkurrencer og kåringer kan afvikles fra mandag den 8. juni.

Forårets Unghundekonkurrence kan afholdes enten den 13./14. juni eller den 20./21. juni.

Forårets Oprykningskonkurrencer udgår.

Generelt skal myndighedernes retningslinjer og anbefalinger overholdes, ligesom der på alle standpladser bør være mulighed for afspritning.

Til enkelte øvelser er der følgende bemærkninger:

Apport og Fri ved cykel:          Mulighed for afspritning efter øvelserne, ligesom HF evt. kan anvende handsker.

Øv. 9 og 10:                               Indtil videre udgår sidegenstande på figuranter. HF skal selvstændig oplyse, at en visitering supponeres, og figuranten skal kunne bekræfte anførte.

Øv. 11 og kåring øv. 9:            Afstand til figurant 1-2 meter. Afvæbning som normalt, men figurant skal holde stokken således, at det er muligt at overholde anførte afstand. Mulighed for afspritning efter øvelsen.

Spørgsmål til anførte bedes rettet via respektive områdeleder.

P. b. v.

Jørgen Weinkouff

Næstformand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.